Szabályzatok

Kockázatkezelési intézkedési terv 2021 Letöltés

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Letöltés

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Letöltés

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT Letöltés

NYILATKOZAT Letöltés

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Letöltés

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Letöltés

GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Letöltés

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Letöltés

Szervezeti integritást sértő cselekvések kezelésének eljárásrendje Letöltés

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Letöltés

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Letöltés

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Letöltés

REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Letöltés

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Letöltés

SZÁMLAREND Tovább

SZÁMVITELI POLITIKA Letöltés

A VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Letöltés

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Letöltés

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Letöltés