III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A falugondnoki szolgálat vizsgált időszakára érvényes működési engedélye és szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatai alapján az Igazgatóság a 2019. évimájusi felmérésben szerepeltetett mutatószámot megalapozottnak tartja.

-A Magyar Államkincstár a Központi Költségvetésből származó támogatások felhasználását, szabályszerűségét  az ellenőrzött években megalapozottnak tartotta.

 

Belső ellenőrzések- A 2016 évi és 2017 évi ellenőrzések megállapitásai:

Intézkedési terv 2018 

Intézkedési terv 2017 

 

 

2019 évi átfogó kincstári ellenőrzés

Intézkedési terv MÁK