II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozó ügyek, és az arra vonatkozó szabályok.

I.Települési támogatások:

a)Lakhatási támogatás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075062_1.%20melleklet%20a%204_2017%20rendelethez.pdf

 

b)Gyógyszertámogatás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075079_2.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

c)Temetési támogatás

Hatáskör gyakorlója: Polgármester

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075115_3.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

d)Lakossági támogatás

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075132_4.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

e)Gyermekek egyszeri támogatása

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

 

f)Tanévkezdési támogatás

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075168_6.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

g)Születési támogatás

Hatáskör gyakorlója: Polgármester

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075152_5.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

h)Szociális kölcsön

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075209_7.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

i)Egyszeri tüzelőtámogatás

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/1516/149929/323511/1542617600_10.%20melleklet.pdf

 

 

j)Ivóvízbekötési támogatás

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/1516/149929/304309/1529503995_1.%20melleklet%209_2018%20rendelethez.pdf

 

 

k)Rendkívüli települési támogatás

Hatáskör gyakorlója: Polgármester

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075234_8.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

l)Köztemetés

Hatáskör gyakorlója: Polgármester

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1516/149929/210688/1487075250_9.%20melleklet%20a%204_2017.%20rendelethez.pdf

 

Vonatkozó jogszabályok

 

a)1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a törvény szövege letölthető innen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.321372)

 

b.) Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.13.) rendelete a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól (a rendelet szövege letölthető:

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed8dr1eo8dt5ee2em9cj6ca9bx6cb3ce8cf3ca8m

 

II. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

 

Vonatkozó jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a jogszabály szövege letölthető:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.322918)

 

III.Kérelem saját adatok igazolásához (nyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

 

Vonatkozó jogszabály: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.386580

Illeték: 3000 Ft.

 

IV.Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=anyakonyv

 

 

Vonatkozó jogszabály:1992. évi LXVI. törvénya polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17345.324907)

 

 

V. Első lakáshoz jutási támogatás (nyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

 

Vonatkozó jogszabály: Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az első lakáshoz jutási támogatásról szóló 10/2011. (IX. 20.) önk. rendeletehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed3dr6eo5dt0ee7em6cj5bx8by7cd8cf1cc4by9i

 

VI.Méhállományok ki- és bejelentése

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

 

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=altalanosvagyegyebig

 

 

Vonatkozó jogszabály:70/2003. FVM 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

 

VII.Anyakönyvi ügyintézés

Hatáskör gyakorlója: Jegyző, anyakönyvvezető

 

Vonatkozó jogszabály:2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129886.322942)

 

VIII.Kérelem kereskedelmi szálláshely üzemeltetéséhez

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=ipar-kereskedelem

 

 

Vonatkozó jogszabály:239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirőlés a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126547.326400)

 

Illeték: 3000 Ft

 

IX.Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

Vonatkozó jogszabály: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeleta kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126456.326399)

 

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=ipar-kereskedelem

 

 

 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Illetékességi terület: Bihardancsháza Község közigazgatási területe

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=hatosagi-ugyek-intezesevel-kapcsolatos-adatok

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

http://nagyrabe.hu/?module=news&action=getfile&fid=133824 

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

http://www.nagyrabe.hu/?module=news&action=list&fname=hatosagi-ugyek-intezesevel-kapcsolatos-adatok

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Bihardancsháza Község Önkormányzata

4175 Bihardancsháza, Kossuth Lajos út 17.

 

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

   

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

   

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

e-ügyintézés: www.bihardancshaza.hu

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.386580