I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye (link: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.322953)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.381626

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.386580

Bihardancsháza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.14.).önkormányzati rendelete

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed5dr6eo7dt6ee1em8cj5ca6bw3bw0cd3ce0cf5j

Adatvédelmi szabályzat

 

2. * Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

   

3. * A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

1.Önszerveződő közösségek támogatása

2.Nemzetközi kapcsolatos támogatása

3.Hagyományörző és tömegrendezvények támogatása

4.Nem kötelező pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosítása

5.Szövetségekben, társulásokban való részvétel

6.Falugondnoki szolgálat működtetése