I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs az önkormányzat által alapított közalapítvány

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

   

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása