I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

1.Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

4025 Debrecen, Arany János u. 40.

Tel: 0652/417-711

Fax: 0652/417-154

e-mai: info@hbmtemetkezes.hu

 

2.Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

4031 Debrecen, István út 136.

Tel.: 0652/563-908

Fax: 0652/563/910

e-mail: dhkkft@dhkkft.hu, titkarsag@dhkkft.hu

3.Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel.: 0656/422-522

Fax: 0656/373-029

e-mail: info@trvzrt.hu

 

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

1.kegyeleti közszolgáltatás

2.hulladékgazdálkodás

3.ivóvíz szolgáltatás

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

1. Kari Irén igazgató

2.Varga László ügyvezető

3.Bakondi Patrik

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1./ 30.000 Ft részvény

2./40.000 Ft névértékű tulajdonosi törzsbetét

3./10.000 Ft névértékű részvény