Széchenyi 2020

Bihardancsháza Község Önkormányzata – TOP.4.2.1 -15-HB1-2016-00032
azonosítószámon, "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése Bihardancsházán" címmel támogatásra pályázott és nyert el
nettó 18.065.790 Ft támogatást.

A pályázat 2017. augusztus 3. napon kelt támogatói döntés szerint pozitív elbírálást kapott. A támogatói szerződés 2017. szeptember 29-én aláírásra került.

A TOP-4.2.1-15- HB1-2016-00032 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Bihardancsházán" című projekt 100 % -os támogatottságú, ugyanakkor a projekt arányosítással volt érintett, mert idő közben az épület egyik részében elindult egy savanyítóüzem, ennek következtében pedig jelentős önerőt is be kellett volna vállalnia az önkormányzatnak. A Miniszterelnökség 2023.08.31-i döntése értelmében azonban 8.922.198 Ft átcsoportosításáról döntött a XIX. Uniós fejlesztései fejezet TOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára a tartalék előirányzat terhére az „Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről” szóló 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, így a projekt teljes támogatottságot élvez. A projekt fizikailag 2019.12.20.-án fejeződött be.

Bihardancsháza Község Önkormányzatának TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00032 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Bihardancsházán" című projekt keretein belül a 4175 Bihardancsháza, Petőfi utca 2. szám (hrsz.: 129/2) alatti Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális alapszolgáltatásoknak helyt adó intézmény került felújításra, épületgépészeti és energiahatékonysági feltételei az épületnekmegújultak. A Szociális Szolgáltató Központ ellátja azokat a feladatokat, melyek Szociális törvény hatáskörébe utal, alapellátás keretében biztosítja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, és a család-és gyermekjóléti szolgálatot. Az idősek nappali ellátását, illetve a házi segítségnyújtást a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás látja el, míg a család- és gyermekjóléti szolgálati tevékenységet a Nagyrábé – Bihardancsháza Önkormányzati Társulás végzi.

A projekt a következő felújítási munkákat tartalmazta:

 • Nyílászárók cseréje
 • Kazán cseréje
 • Világítótestek cseréje
 • Vezetékcsere az épületben
 • Teakonyha felújítása
 • Mosdó és mosoda átalakítása, felújítása
 • Burkolat cseréje, felújítása
 • Radiátorok cseréje
 • Vakolat javítása
 • Festés javítása
 • Homlokzati falszigetelése, lábazat szigetelése, födém szigetelése
 • Napelemes rendszer kiépítése
 • A meglévő rámpa helyett új kialakítása
 • Ereszcsatorna cseréje