Infrastruktúra, kulturális lehetőségek

Az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül a falu. 1996-ban megkezdődött a falugondnoki szolgálat, a 2006-ban (létszámhiány miatt) sajnos megszűnt óvoda. Épületében pedig a Nyugdíjasok Klubja kezdte meg működését. A szociális konyha a kevés kihasználtság miatt 2013-ban megszűnt. Nagyrábé Önkormányzati Konyhájáról szállítják a szociális ebédet az ellátottak részére. A volt konyha helyén Bihardancsháza Önkormányzata egy kisebb tartósító üzemet alakított ki ahol feldolgozzák a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban megtermelt zöldségeket. A Nádudvarral közösen létrehozott társulás keretében a falubelieknek további segítséget jelent a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása.  Nagyrábéval Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül működik a családsegítés és a gyermek jóléti szolgálat.  

A falu infrastrukturális ellátottságát jól reprezentálja, hogy mind a 90 lakásba be van kapcsolva a villanyáram és nagyon sokba a vezetékes ivóvíz, amelynek minősége ugyan javításra szorul, de mára már ez a probléma is megoldódott, mert elkezdődött az ivóvízminőség javító program megvalósítása. Néhány éve még csak terv volt a szilárd hulladék elszállításának megoldása is, 2007.-ben azonban ez a terv megvalósult, sőt szelektív hulladékgyűjtésre is lehetőségük van a falubelieknek. 

A javuló tendenciát szemlélteti az is, hogy a vezetékes gáz a lakások 70%-ának, a telefon 50%-ának kényelmét szolgálja, a szilárd burkolatú utak aránya pedig mára már elérte a 100%-ot. A szennyvízelvezetés megoldása is sürgető feladattá vált, de mintahogyan néhány éve még a hulladékelszállítás okozott ekkora fejfájást, remélhetőleg rövidesen ez a gond is megoldódik.

2011-ben kiépítésre került a szélessávú internet és több lakásban elérhetővé vált mindennapjainkban a használata.