2022. évi képviselő-testületi előterjesztések

2022. decemberi előterjesztések

Meghívó Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi ülésterve Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzatának 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása Letöltés

Az Ügyrendi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett tevékenységekről, hozott döntésekről Letöltés

2023. évi belső ellenőrzési témakör javaslata Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata által 2022.évben államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló tájékoztató Letöltés

Szennyvíz határozat Letöltés

2022. novemberi előterjesztések

Meghívó Letöltés

1. sz.tájékoztató táblák 2022 III.név Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2022. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. ( ) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Letöltés

A Bihardancsháza Község Képviselő-testületének 2022. III. negyedévi rendelet indoklása Letöltés

2022 Költségvetési BESZÁMOLÓ táblái III.név Letöltés

2022 költségvetési rendelet táblái III.név Letöltés

NAGYRÁBÉI ÓVODA-BÖLCSŐDE, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATERVE 2022/2023. Letöltés

Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról Letöltés

Beszámoló évkezdésről a Nagyrábéi Óvoda -Bölcsődében Letöltés

Tájékoztató Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás és Intézménye, valamint a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. háromnegyedéves gazdálkodásának teljesítéséről Letöltés

Nagyrábéi Óvoda-Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Bölcsőde Munkaterve 2022/2023. Letöltés

INDOKLÁS Bihardancsháza Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló /2022. (..) rendeletének módosítása Letöltés

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása Letöltés

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Letöltés

Ktg táblák társulás bdh 2022 Letöltés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS nem közműves szennyvíz szolg Letöltés

2022. februári előterjesztések

Meghívó Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló Falugondnoki szolgálathoz Letöltés

Polgármester beszámolója a lakókörnyezet állapotáról Letöltés

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató beszámolója 2021. évi tevékenységéről Letöltés

Tájékoztató Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás és Intézménye, valamint a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről Letöltés

Dhk-12-2022 Tájékoztatás Letöltés

A falugondnok 2022. évi továbbképzési terve Letöltés

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása Letöltés

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve Letöltés

EdimBt-vel kötött, 2022. február 28-án megszűnő megállapodásának felülvizsgálata Letöltés

Beszámoló a Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról Letöltés

Ktgtáblák társulás 2022 Letöltés

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV Letöltés

A Bihardancsháza Község Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendeletének indoklása Letöltés

Határozati javaslat Bihardancsháza Község Önkormányzata saját bevételeiről, illetve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről Letöltés

Hatásvizsgálat Letöltés

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről Letöltés

14.mell.rendelet Címrend Letöltés

15. melléklet Letöltés

2022.évi költségvetés táblái Letöltés

2022. januári előterjesztések

Meghívó Letöltés

A polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása Letöltés

Polgármester 2021. évben igébe vett szabadságának megállapítása, 2022.évi szabadságának ütemezése Letöltés